• Niciun produs in lista.
View list

L’acoustics 115XT

SKU: 12426 Categorii: , Etichete: ,

Descriere

Servicii complete audio-video, pen­tru producția a ori­cărui tip de eve­ni­ment indoor sau out­door, fur­nizănd echi­pa­mente specifice ca: sunet, lumini, lumini inteligente, mașini de fum, backline profe­sio­nal, moni­to­rizare pen­tru concerte live, podium scenă și acope­riș. îți asigurăm serviciile audio, video, de iluminare și staging cu ajutorul cărora evenimentul tău va deveni memorabil, precum și echipa tehnica necesara pentru implementarea, configurare, desfășurare și dezinstalare. 

Servicii de sono­rizare profe­sio­nale de cea mai bună calitate. Fie că organizați o confe­rință de presă, un congres sau un concert în aer liber sau indoor, avem soluția adecvată pen­tru cerințele dum­ne­avoastră, asigurăndu-vă atât echi­pa­mentele, cât și servici­ile de sono­rizare și ilu­mi­nare adap­tate specifi­cu­lui eve­ni­men­tu­lui orga­nizat.

Ingi­ne­rii noștri de sunet si teh­nicie­nii de scenă și lumini beneficiază de pregătirea și experiența nece­sară pen­tru a propune și instala cele mai potri­vite soluții de sono­rizare și efecte de lumini pen­tru fiecare eve­ni­ment în parte, pen­tru a asi­gura succe­sul garantat al ori­cărui eve­ni­ment.

Echipamentele folosite pe partea de sono­rizare și lumini,  firma noastră folosește numai pro­duse profe­sio­nale de cea mai înaltă calitate pro­duse care asi­gură garanția succe­su­lui ori­cărei eve­ni­mente. Ex. : Martin Audio, L’accoustic, Shure, Sennheiser, Marshall, JBL, Soundcraft, Lexicon.

Echipa NAN EVENS se caracte­rizează prin promp­titudine și fle­xibilitate, specialiștii noștri având capacitatea de a adapta soluțiile de sono­rizare în funcție de necesitățile concrete ale fiecărui cli­ent sau eve­ni­ment. Pentru oferta noastră de sonorizări profesionale sau de închiriere de scenă, nu ezitați să ne contactați oferindu-ne detalii despre tipul, numarul de participanti , locul de desfășurare al evenimentului organizat și vă asigurăm că vom fi in măsură să vă prezentăm o ofertă personalizată si adecvata.